Eigen risico

Een ‘eigen risico’ betekent het einde van het idee van ‘verzekering’. Wat een afschuwelijk woord eigenlijk: ‘eigen risico’. Een risico neem je. Maar je neemt toch niet het risico van een slepende ziekte of van ouderdom? De bedoeling is juist dat de verzekering dat ‘risico’ van jou overneemt. Het ‘risico’ is dan voor de verzekeringsmaatschappij, niet voor de verzekerde.

Het oorspronkelijke idee van verzekering was: als het slecht gaat met jou en goed met mij dan help ik jou, en omgekeerd. Dat idee is al heel oud; christenen en anderen kennen het als ‘naastenliefde’ of als ‘solidariteit’. Het werkt twee kanten op. Wanneer je ouder bent zijn je ziektekosten meestal hoger dan wanneer je jong bent. Een verzekering bedoelde die kosten uit te smeren over je hele leven. Als jongere het je dus meebetaald voor ouderen. Maar de ouderen van nu krijgen de andere kant van de medaille niet te zien. Integendeel; ze betalen nu om de premie, ook de premie voor jongeren, laag te houden. Ouderen en zieken hebben dus wel de lasten, maar niet de lusten van een verzekering, de lasten dus twee keer. Over fair play gesproken….

Wie tegen een ‘eigen risico’ is krijgt te horen dat er een ‘kostenplaatje’ aan vast zit. Ja natuurlijk! Het betekent inderdaad dat de premie omhoog moet. Dat is inherent aan het concept ‘verzekering’. Wie dat niet wil moet niet meedoen aan verzekering en een leven lang alles betalen uit ‘eigen risico’. Het is overigens typerend dat het idee van verzekering om hals wordt gebracht met dat kostenplaatje. ‘Weet u wel wat dat kost?’ Ja, dat weten we, maar geld is blijkbaar belangrijker dan mensen. Hoe christenen (CDA, CU, SGP) dat kunnen verdedigen is mij een raadsel, om van ‘socialisten’ (PvdA) maar te zwijgen.

Een andere vraag is of een serieuze verzekering niet goedkoper kan. Moet je verzekeringen dan privatiseren? Verschuift dat niet het accent van elkaar helpen naar aan elkaar verdienen? Moeten wij niet terug naar het idee van een onderlinge verzekering, zonder winstoogmerk? Ik denk het wel, maar het is vermoedelijk politiek niet haalbaar. Waarom niet? Zou het iets te maken kunnen hebben met het feit dat wij ons met lichaam en ziel hebben overgeleverd aan Mammon?

Een gedachte over “Eigen risico”

Laat een reactie achter op Tessie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *